Frederike Buurman

Fysiotherapeut

Als fysiotherapeut ligt mijn persoonlijke missie in het bijstaan van mensen om zich beter te voelen, of het nu gaat om het verlichten van pijn, het verbeteren van mobiliteit, of begeleiding bij herstel na een trauma, overbelasting of operatie. Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit van leven te verhogen en de patiënt minder beperkingen te laten ervaren in het dagelijks leven. In samenspraak stellen we een plan van aanpak op om tot het maximale resultaat te komen.

Mijn specifieke aandachtsgebieden zijn:

  • Perifeer arterieel vaatlijden (PAV-klachten, voorheen bekend als etalagebenen) – aangesloten bij het chronisch netwerk
  • Zwangerschap gerelateerde bekkenklachten
  • Inspanningsfysiologie, herstel van conditie na inactiviteit/opbouwen van conditie na ziekte/zwakte
  • Schouderproblematiek

Als fysiotherapeut streef ik naar duurzame resultaten en blijvende veranderingen in het leven van mijn patiënten. Mijn kernwaarden zijn excellente zorg, educatie en persoonlijke aandacht. Door samen te werken met de patiënt streven we naar optimale gezondheid en welbevinden.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik aanwezig op onze locatie in Nieuwpoort.

Als fysiotherapeut streef ik naar duurzame resultaten en blijvende veranderingen in het leven van mijn patiënten.

Copyright © 2024 Fysio InMotion